Life koučing

Spokojný a pohodový život v zdraví, šťastí a láske.
Všetci ho môžeme mať.

Životný koučing sa zameriava na našu spokojnosť, na úspech, na náš rast. Pomáha nám pozrieť sa na to, kde sa momentálne nachádzame, kde by sme chceli byť a ako sa tam dostaneme.

Zmyslom koučovacieho rozhovoru je získať uvedomenie, prijať zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnúť sa, čo v danej situácií urobím.

Na life koučing môžete prísť už s nejakou témou, ktorú riešite, ale aj bez nej. Jednoducho s pocitom, že by ste chceli mať v živote veci inak, či mať v živote iné veci. Koučing je natoľko jedinečný, že vždy vyplaví na povrch to, čo potrebujeme riešiť ako prvoradé.

Život podľa predstáv...

Že je to iba sen? Nedosiahnuteľná méta? Neverte...
S radosťou vás budem k životu podľa tých vašich predstáv sprevádzať.

Často je to téma sebahodnoty a sebaúcty, ktorá sa vyplavuje na sedeniach ako prvá a pýta si riešenie. Zdravá sebaláska je pre prácu na sebe samom totižto kľúčová.
Niekedy nás na ceste k spokojnému životu, či na ceste k našim cieľom, brzdia naše vlastné presvedčenia. Nemusia byť totižto faktom a vedia byť pre nás obmedzujúce.
V rýchlosti života často zabúdame na svoje hodnoty. Naše skutočné životné hodnoty, a to, čo je pre nás v živote dôležité často prekrývajú témy bežných dní. Niekedy nás ani len nenapadne sa nad svojimi hodnotami a nad životom v súlade s nimi zamyslieť. Pritom práve ich (znovu)objavenie nám vie dať v živote ten správny smer, dať nášmu životu zmysel.
Rýchlosť života niekedy spôsobí aj to, že zabudneme na oddych, že zabudneme na seba. Často krát dávame veľa aj napriek tomu, že cítime, že už niet z čoho. Objaví sa pocit veľkej únavy až vyhorenia.
 
Ako koučka vediem koučovací rozhovor kladením otázok, vnímavým počúvaním, či pozorovaním vášho tela a vašej energie. Pri transformačnom koučingu sa okrem rozumu pohybujeme aj na hlbších emocionálnych úrovniach, na úrovni hodnôt, našej vlastnej identity, či vyššieho zmyslu. Na úrovni srdca.
Práve pochopenie toho, akým človekom, s akými hodnotami sme, aký vyšší zmysel má to, čo robíme, totižto určuje, aké schopnosti budeme rozvíjať, čo budeme vo svojom živote robiť a ako  budeme formovať svoje okolie. Tvoríme si kód svojej úspešnej budúcnosti.

life koučing konzultácia s klientkou

Life koučing je užitočný pri...

  • strate zamestnania
  • hľadaní svojho poslania
  • definovaní hodnôt a priorít
  • životných krízach
  • nedostatku motivácie
  • mentálnych blokoch
  • rozpoznaní a aktivovaní skrytého talentu
  • pri strate "kompasu" v živote
  • ...ale aj pri rôznych iných témach, dokonca aj vtedy, keď tému jasnú nemáte

 

Tvorte si život podľa svojich predstáv.
Nechajte pracovať svoju intuíciu a svoje pocity. Dôverujte im.
Úplne jednoducho. S radosťou a s ľahkosťou...

Tatiana Červenálife koučing

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.