O mentoringu

Dobrá rada nad zlato.
Dávať ju však treba iba na požiadanie.

Mentoring a koučing sú dve rôzne činnosti. Kým v koučovacom rozhovore sa radiť nesmie, činnosť mentora sa zakladá práve na radách v určitej oblasti a tematike. Ako kouč do koučovacieho rozhovoru radou vstúpiť nesmiem, do mentoringu koučovacími otázkami však áno. 

"Predpokladom mentoringu je dôvera klienta  v mentora ako človeka,
ale aj v jeho vedomosti a skúsenosti v oblasti,
v ktorej mentoruje.“

o mentoringu

 

Mentoring pre firmy

Sú klienti, ktorí prídu sami s návrhom na mentoring v tej, alebo inej oblasti na základe už spomínanej dôvery v moje znalosti, schopnosti a skúsenosti.

Sú klienti, ktorí chcú mať pohľad na fungovanie ich spoločnosti z iného zorného uhla, chcú názor a pomoc človeka, ktorý nie je zainteresovaný v každodenných problémoch ich firmy, a tým má na veci iný pohľad.

V tomto prípade, po úvodnom stretnutí, nastupuje proces tieňovania - shadowingu jednotlivých činností v spoločnosti. Som vašim ľuďom naozaj "tieňom", pozorujem, počúvam , vyhodnocujem, hľadám slabé miesta a navrhujem riešenia na čo najefektívnejší posun vašich zamestnancov a firmy.

Mentoring pre koučov

o mentoringu

Koučkou som sa stala v deň svojich päťdesiatych narodenín a koučing sa stal mojou profesiou. Chcelo to trochu si posunúť vlastné hranice... no a práve vďaka koučingu sa mi to podarilo.
Začínajúcim koučom viem byť užitočná v rozbehu koučovacej kariéry, či v riešení otázok, ktoré vám v súvislosti s koučingom vznikajú.
Viem vám dať účinnú spätnú väzbu na vaše koučovanie.
Koučujem v nastavení na tvorivú energiu srdca, úplne spontánne a intuitívne. Naučím to aj vás.

Kedy koučing
a kedy mentoring

Mentor je odborníkom v určitej tematike, v určitej odbornosti. V tej má určité vedomosti a skúsenosti.  Pokiaľ vaše schopnosti, či zručnosti v danej oblasti nedosiahnu moje, odporúčam ako najefektívnejšiu metódu vášho rastu práve mentoring. Akonáhle posuniete vaše schopnosti, či zručnosti v danej oblasti na úroveň mojich, je pre vás najefektívnejšou formu vášho ďalšieho rastu koučing, otvorenie vášho plného potenciálu.

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.