• Úvod
  • Blog
  • O koučingu a intuícii, časť druhá

O koučingu a intuícii, časť druhá

V prvej časti článku sme sa venovali tomu, čo je koučing, čo ním nie je a pre koho je koučing určený. Hovorili sme o koučingu zameranom na zmenu akcie, keď sa klient pohybuje väčšinou na úrovni rozumovej, ale aj o koučingu transformačnom, keď si klient siahne po svoje odpovede hlbšie do svojho vnútra, do srdca, či do svojej duše, ako tomu sami klienti často hovoria. To chce samozrejme aj od kouča viac. Vyžaduje si to schopnosť vedenia klienta cez srdce. Schopnosť opustiť svoje telo a hlavu, a prejsť do inej, vyššej formy nášho bytia.

časopis Nový Fénix Jedna z kompetencií, pravidiel podľa ktorých koučujeme, hovorí o zohľadňovaní intuície v práci kouča, o nasledovaní cítenia, či o "nevedomosti" kouča. Za túto kompetenciu som medzinárodnej federácií koučov veľmi vďačná, pretože dala mojej práci úplne iný rozmer. V koučingu je intuícia v podstate "radarom", ktorý slúži na vytvorenie kontaktu s vnútorným svetom klienta. Intuitívne počúvanie nám pomáha všímať si viac než len to, o čom sa hovorí. Vďaka spoznávaniu symbolov, metafor, snov, neverbálnej komunikácie a zmyslového vnímania nám pomáha počuť aj to, čo povedané nebolo, to, čo je pre nás neznáme. A práve to je kľúčom k nevedomému klientovmu zdroju emocionálnych informácií.

Na nevedomú komunikáciu sa môžeme nastaviť. Vtedy centrum mozgu, ktoré obsahuje teoretické vedomosti, pracuje s hlbšími limbickými štruktúrami, aby sa naše intuitívne schopnosti mohli zjednotiť s teoretickými vedomosťami, a tým nám pomohli dosiahnuť lepší súzvuk s klientom. No a pri takomto nastavení kouča a klienta ide v podstate o rozhovor dvoch sŕdc. Je to súlad, ktorý pripomína ľahkosť letu motýľov. Sme dvaja a stávame sa jedným. Jedným spolu s jednotou, v ktorej sa nachádzame.

Ako sa však na nevedomé, teda intuitívne myslenie nastaviť? Ako sa nastaviť na vyššiu formu nášho bytia, o ktorej sme hovorili? V hlavách nám prakticky stále víri prúd myšlienok, a to zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe. Avšak doba je uponáhľaná natoľko, nakoľko si ju sami uponáhľanou urobíme. Rovnako je to aj s nastavením na vyššiu formu nášho bytia. Je na každom z nás, v akej forme bytia sa rozhodne nachádzať. Nakoľko sa rozhodne zotrvať v hlave, a teda na úrovni mysle a logiky, a nakoľko sa odhodlá vstúpiť do vyššej úrovne nášho bytia, do srdca, či svojho ducha. Tu je naše myslenie a konanie riadené vnútornou silou, zvanou intuícia. Prirodzenú schopnosť intuície máme všetci, ale naša kultúra a vzdelanie nám často bránia v jej používaní. Tým sa oddeľujeme od svojej vnútornej múdrosti. Intuíciu nahrádzame logikou. Ako sme však hovorili, logické myslenie patrí do úplne inej sféry fungovania človeka a intuíciu nahradiť nemôže. Logika je funkciou mysle, inštinkt funkciou tela a intuícia funkciou srdca, teda ducha.

Intuícia je definovaná ako náš šiesty zmysel, pocit v duši, alebo v oblasti solar plexus. Ako poznanie a pochopenie bez potreby vedomého zdôvodnenia. Pocit správneho nastavenia, či naladenia na naše "vyššie Ja". Ako sa teda na to "vyššie Ja" naladiť?

Základom nastavenia sa na intuitívne myslenie, a teda aj nastavenia sa na vyššiu formu nášho bytia je viera a dôvera. Myšlienky, ktoré nám intuitívne prichádzajú intelekt vysvetliť nedokáže. Dokáže však zavnímať, že sa stalo niečo, čo "ho presahuje". Pomôže nám to pochopiť. Veci budeme zrazu poznať a cítiť. Je to otázka viery. Je iba na nás, či sa intelekt rozhodne veriť. Pokiaľ áno, vitajte! Vnímajte a poznávajte, je nám to dané všetkým.

Pokiaľ sa intelekt rozhodne neveriť, človek zostáva v nastavení hlavy, teda rozumu a myšlienok, a cestu k svojej vnútornej sile si tým uzatvorí. To je prípad racionálne zmýšľajúceho človeka, ktorý si ani nevšimne, že prišlo niečo spoza jeho hraníc. Racionálna myseľ sa uzavrie a vyššiemu nedáva šancu.

Pre odomknutie našej vnútornej sily v živote a pre intuitívne myslenie je bez pochýb dôležitá dôvera. Dôvera v seba a dôvera v intuíciu, že ma povedie tým správnym smerom. No a v koučingu aj dôvera v klienta, že si dokáže v sebe nájsť tie najlepšie riešenia.

Nemenej podstatné pre prácu s intuíciou je naše vlastné nastavenie. Pokojná myseľ, pozitívnosť a rovnováha. Byť svojou pozornosťou naplno a intenzívne v prítomnosti. Uvedomovať si svoje spojenie s každou našou časťou. So svojim telom, mysľou a duchom. Obzvlášť, ak sme veľmi zaneprázdnení. Pozostávame z týchto častí a mali by sme sa im rovnako venovať. Že impulzy intuície ešte nevnímate? Čím viac budete chcieť, čím viac budete očakávať, tým viac si cestu k intuícií budete tarasiť. Preto sa uvoľnite, vnímajte život ako krásnu hru, nájdite si čas na meditáciu a tvorivú činnosť, na oddych, tanec, či šport. No a intuícia vás jedného dňa prekvapí.

Viac o intuícii a odomknutí svojej vnútornej sily sa môžete dozvedieť na mojich workshopoch:

Článok vyšiel v časopise Nový Fénix
Text a foto: Ing. Tatiana Červená, ACC, koučka a mentorka

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.